Zabytkowe obiekty małej architektury – Wola Lubecka